top of page

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje pomiędzy Tobą, Użytkownikiem niniejszej Witryny, a ESW Construction Services, Właścicielem i dostawcą tej Witryny.


ESW Construction Services bardzo poważnie traktuje prywatność Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania przez nas z wszelkich Danych zebranych przez nas lub dostarczonych przez Ciebie w związku z korzystaniem z Witryny.


Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności.


Definicje i interpretacje

    1. W niniejszej polityce prywatności stosuje się następujące definicje:


Dane :

Zbiorczo wszystkie informacje, które przekazujesz ESW Construction Services za pośrednictwem Witryny. Ta definicja obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w Przepisach o ochronie danych;

Pliki cookie :

Mały plik tekstowy jest umieszczany na Twoim komputerze przez tę Witrynę, gdy odwiedzasz określone części Witryny i/lub podczas korzystania z niektórych funkcji Witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez tę Witrynę są określone w poniższej klauzuli (Pliki cookie);

Przepisy dotyczące ochrony dat :

Wszelkie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi RODO oraz wszelkie krajowe przepisy wykonawcze i wykonawcze, rozporządzenia i przepisy wykonawcze;

RODO :

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w Wielkiej Brytanii;

ESW Construction Services, my lub my :

ESW Construction Services, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 11761259, której siedziba znajduje się w Unit A, Berkeley Court Business Park, Earl Russell Way, Bristol, BS5 0BX;

Prawo dotyczące plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE :

Przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r. zmienione przepisami dotyczącymi prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (zmienione) z 2011 r. oraz rozporządzeniami w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (zmienionymi) z 2018 r.;

Użytkownik lub Ty :

Jakakolwiek osoba trzecia, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudniona przez ESW Construction Services i nie działa w ramach swojego zatrudnienia ani (ii) zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadcząca usługi na rzecz ESW Construction Services i uzyskująca dostęp do Witryny w związku z świadczenie takich usług: i

Strona internetowa :

Witryna, z której obecnie korzystasz, www.esw.compay oraz wszelkie subdomeny tej witryny, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone przez ich własne warunki.


    2. W niniejszej polityce prywatności, chyba że kontekst wymaga innej interpretacji:

      a. Liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie;

      b. Odniesienia do podklauzul, klauzul, harmonogramów lub załączników dotyczą podklauzul, klauzul, harmonogramów lub załączników niniejszej polityki prywatności

      c. Odniesienie do osoby obejmuje firmy, spółki, jednostki rządowe, trusty i spółki osobowe;

      d. „w tym” należy rozumieć jako „w tym bez ograniczeń”;

      mi. Odniesienie do jakiegokolwiek przepisu ustawowego obejmuje jego modyfikację lub zmianę;

      f. Nagłówek i podtytuł nie stanowią części polityki prywatności.


Zakres niniejszej polityki prywatności

    3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie działań ESW Construction Services i Użytkowników w odniesieniu do niniejszego Serwisu. Nie obejmuje żadnych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej Witryny, w tym między innymi wszelkich łączy, które możemy udostępniać w witrynach mediów społecznościowych.

    4. Dla celów obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych, ESW Construction Services jest „administratorem danych”. Oznacza to, że ESW Construction Services określa cele i sposób przetwarzania Twoich Danych.


Informacje zebrane

    5. Możemy zbierać od Ciebie następujące Dane, w tym Dane osobowe;

      a. Nazwać;

      b. Płeć

      c. Informacje kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;

      d. Informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;

      mi. adres IP (gromadzony automatycznie);

      f. typ i wersja przeglądarki internetowej (gromadzone automatycznie);

      g. System operacyjny (gromadzony automatycznie);

      h. Lista adresów URL rozpoczynających się od witryny odsyłającej, Twojej aktywności w tej Witrynie i witryny, z której wychodzisz (gromadzone automatycznie); w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.


Jak zbieramy dane

    6. Zbieramy Dane w następujący sposób:

      a. Dane są nam przekazywane przez Ciebie; oraz

      b. Dane zbierane są automatycznie.


Dane, które nam przekazujesz

    7. ESW Construction Services będzie gromadzić Państwa Dane na kilka sposobów, na przykład:

      a. Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Witryny, telefonicznie, pocztą, e-mailem lub w jakikolwiek inny sposób;

      b. Kiedy rejestrujesz się u nas i zakładasz konto, aby otrzymywać nasze produkty i/lub usługi;

      c. Kiedy dokonujesz płatności na rzecz nas, za pośrednictwem tej Witryny lub w inny sposób;

      d. Kiedy korzystasz z naszych usług;

W każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.


Dane zbierane automatycznie

    8. W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do Serwisu, będziemy zbierać Twoje Dane automatycznie, na przykład:

       a. Automatycznie zbieramy niektóre informacje o Twojej wizycie w Serwisie. Informacje te pomagają nam ulepszać zawartość i nawigację Witryny i obejmują Twój adres IP, datę, godziny i częstotliwość uzyskiwania dostępu do Witryny oraz sposób korzystania z jej zawartości i interakcji z nią.

      b. Będziemy zbierać Twoje Dane automatycznie za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wykorzystywania w tej Witrynie, zapoznaj się z sekcją poniżej, zatytułowaną „pliki cookie”.


Nasze wykorzystanie danych

    9. Niektóre lub wszystkie powyższe Dane mogą być od czasu do czasu wymagane przez nas w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszej Witryny. W szczególności Dane mogą być przez nas wykorzystywane z następujących powodów;

      a. Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej;

      b. doskonalenie naszych produktów/usług;

      c. Przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów marketingowych, które mogą Cię zainteresować;

      d. Kontakt w celu badania rynku, który można przeprowadzić za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizowania Witryny;

W każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

    10. Możemy wykorzystywać Twoje Dane w powyższym celu, jeśli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeśli nie jesteś z tego zadowolony, masz prawo do sprzeciwu w określonych okolicznościach (patrz sekcja zatytułowana „Twoje prawa” poniżej).

    11. W celu dostarczania Ci marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty e-mail potrzebujemy Twojej zgody, zarówno w formie opt-in, jak i soft opt-in:

      a. Miękka zgoda na wyrażenie zgody to szczególny rodzaj zgody, która ma zastosowanie, gdy wcześniej się z nią kontaktowałeś (na przykład kontaktujesz się z nami, aby poprosić nas o więcej szczegółów na temat konkretnego produktu lub usługi, a my sprzedajemy podobne produkty i usługi). W ramach zgody „soft opt-in” uznamy Twoją zgodę za udzieloną, chyba że zrezygnujesz.

      b. W przypadku innych rodzajów e-marketingu jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej wyraźnej zgody; oznacza to, że wyrażając zgodę, musisz podjąć pozytywną i potwierdzającą akcję, na przykład zaznaczając pole wyboru, które udostępnimy.

      c. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszego podejścia do marketingu, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Aby dowiedzieć się, jak wycofać zgodę, zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Twoje prawa” poniżej.

    12. Gdy rejestrujesz się w serwisie i zakładasz konto w celu korzystania z naszych usług, podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia takiej umowy .

    13. Możemy wykorzystywać Twoje Dane, aby wyświetlać Ci reklamy ESW Construction Services i inne treści na innych stronach internetowych. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane do wyświetlania reklam ESW Construction Services i innych treści na innych stronach internetowych, wyłącz odpowiednie pliki cookie (proszę zapoznać się z sekcją zatytułowaną „Cookies” poniżej).


Komu udostępniamy dane

    14. Możemy udostępniać Dane następującym grupom osób z następujących powodów;

       a. Właściwym organom – zgłaszanie robót budowlanych do jednostek certyfikowanych;

W każdym przypadku zgodnie z polityką prywatności.Dbanie o bezpieczeństwo danych

    15. Będziemy stosować środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich Danych, na przykład:

      a. Dostęp do Twojego konta jest kontrolowany za pomocą hasła i unikalnej dla Ciebie nazwy użytkownika

      b. Przechowujemy Twoje Dane na bezpiecznych serwerach.

    16. Korzystamy z wewnętrznego systemu zarządzania, który pomaga nam zarządzać Twoimi Danymi i zapewnia ich bezpieczeństwo.

    17. Środki techniczne i organizacyjne obejmują środki mające na celu radzenie sobie z każdym podejrzeniem naruszenia danych. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie lub utratę nieuprawnionego dostępu do Twoich Danych, poinformuj nas o tym natychmiast, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail: mail@esw.company

    18. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje od Get Safe Online na temat ochrony swoich informacji oraz komputerów i urządzeń przed oszustwami, kradzieżą tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami online, odwiedź stronę www.getsafeonline.org . Get Sage Online jest wspierany przez HM Government i wiodące firmy.


Zatrzymywanie danych

    19. O ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, będziemy przechowywać Twoje Dane w naszych systemach tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub do czasu, gdy zażądasz usunięcia Danych.

    20. Nawet jeśli usuniemy Twoje Dane, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych do celów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

Twoje prawa

    21. Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich Danych:

      a. Prawo dostępu – prawo do żądania (i) kopii informacji, które posiadamy o Tobie w dowolnym momencie lub (ii) modyfikacji, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Jeśli zapewnimy Ci dostęp do informacji, które posiadamy na Twój temat, nie będziemy Cię za to obciążać, chyba że Twoja prośba jest „ewidentnie bezpodstawna lub nadmierna”. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, poinformujemy Cię o przyczynach.

      b. Prawo do sprostowania – prawo do sprostowania Twoich Danych, jeśli są niedokładne lub niekompletne.

      c. Prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia lub usunięcia Twoich Danych z naszych systemów.

      d. Prawo do ograniczenia korzystania przez nas z Twoich Danych – prawo do „zablokowania” nam korzystania z Twoich Danych lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy z nich korzystać.

      mi. Prawo do przenoszenia danych – prawo żądania przeniesienia, skopiowania lub przeniesienia Twoich Danych.

      f. Prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich Danych, w tym w przypadku, gdy wykorzystujemy je do naszych uzasadnionych interesów.

    22. Do  zwrócenia się z zapytaniem, skorzystania z któregokolwiek z praw wskazanych powyżej lub cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich Danych (gdy zgoda jest dla nas podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych), skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: mail@esw.company

    23. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki skarga, którą złożysz w związku z Twoimi danymi, jest obsługiwana przez użycie, możesz mieć możliwość skierowania skargi do odpowiedniego organu ochrony danych. W Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO). Dane kontaktowe ICO można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem https://ico.org.uk/ .

    24. Ważne jest, aby dane, które posiadamy o Tobie, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje Dane ulegną zmianie w okresie, w którym je przechowujemy.


Linki do innych stron internetowych

    25. Niniejsza Witryna może od czasu do czasu udostępniać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi stronami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania z takich stron internetowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności lub oświadczeniem innych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.


Zmiany własności i kontroli przedsiębiorstw

    26. ESW Construction Services może od czasu do czasu rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i/lub przekazaniem kontroli nad całością lub częścią ESW Construction Services. Dane dostarczone przez Użytkowników będą, jeśli ma to znaczenie dla jakiejkolwiek części naszej działalności przekazanej wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowy podmiot kontrolujący będzie, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności, mógł wykorzystywać Dane do celów który został nam pierwotnie dostarczony.

    27. Możemy również ujawnić Dane potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub jakiejkolwiek jej części.

    28. W powyższym przypadku podejmiemy kroki w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności.


Ciasteczka

    29. Serwis może umieszczać i uzyskiwać dostęp do plików Cookies na Twoim komputerze. ESW Construction Services wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort korzystania z Witryny i ulepszyć zakres naszych Usług. Firma ESW Construction Services starannie wybrała te pliki cookie i podjęła kroki w celu zapewnienia ochrony i poszanowania Twojej prywatności przez cały czas.

    30. Pliki cookie używane przez tę Witrynę są używane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE.

    31. Zanim Witryna umieści pliki cookie na Twoim komputerze, zostanie wyświetlony pasek komunikatu z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz ESW Construction Services zapewnienie lepszych doświadczeń i usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

    32. Niniejsza Witryna może umieszczać następujące pliki Cookies:

Rodzaj pliku cookie

Zamiar

Niezbędne pliki cookie

Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszej strony internetowej, korzystania z koszyka lub korzystania z usług e-rozliczeń.

Analityczne/wydajnościowe pliki cookie

Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie, gdy z niej korzystają. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.

Funkcjonalne pliki cookie

Służą one do rozpoznania Cię po powrocie na naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści dla Ciebie, powitać Cię po imieniu i zapamiętać Twoje preferencje (na przykład wybrany język lub region).

Targetujące pliki cookie

Te pliki cookie rejestrują Twoją wizytę na naszej stronie internetowej, odwiedzane strony i linki, z których korzystasz. Wykorzystamy te informacje, aby  sprawić, by nasza strona internetowa i wyświetlane na niej reklamy były bardziej dostosowane do Twoich zainteresowań. W tym celu możemy również udostępniać te informacje stronom trzecim.


    33. Listę plików cookie, których używamy, można znaleźć w harmonogramie plików cookie.

    34. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki Cookies, ale można to zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z menu pomocy w swojej przeglądarce internetowej.

    35. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookie; jednak możesz utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i sprawniejszy dostęp do Witryny, w tym między innymi ustawienia personalizacji.

    36. Zaleca się upewnienie się, że Twoja przeglądarka internetowa jest aktualna, oraz skorzystanie z pomocy i wskazówek dostarczonych przez jej twórcę, jeśli nie masz pewności co do dostosowania ustawień prywatności.

    37. Aby uzyskać więcej ogólnych informacji o plikach cookie, w tym o tym, jak je wyłączyć, odwiedź aboutcookies.org. Znajdziesz tam również szczegółowe informacje o tym, jak usunąć pliki cookie ze swojego komputera.

​​

Ogólny

    38. Nie możesz przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszej prywatności na żadną inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa zgodnie z niniejszą polityką prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.

    39. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek postanowienie niniejszej polityki prywatności (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to lub jego część zostanie, w wymaganym zakresie, uznane za usunięte, oraz nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności.

    40. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie przez stronę w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.

    41. Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.


Zmiany w niniejszej polityce prywatności

    42. ESW Construction Services zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, jakie może od czasu do czasu uznać za konieczne lub zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w Witrynie i uznaje się, że zaakceptowałeś warunki polityki prywatności przy pierwszym użyciu Witryny po wprowadzeniu zmian

Możesz skontaktować się z ESW Construction Services przez e-mail: mail@esw.company


Atrybucja

    43. Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy użyciu dokumentu firmy Rocket Lawyer.


Ciasteczka

Poniżej znajduje się lista plików cookie, których używamy. Staraliśmy się, aby był kompletny i aktualny, ale jeśli uważasz, że mamy plik cookie lub istnieje jakakolwiek rozbieżność, daj nam znać.


Ściśle konieczne

Używamy następujących ściśle niezbędnych plików cookie:

Opis pliku cookie

Zamiar

Używamy następujących analitycznych/wydajnościowych plików cookie:


Opis pliku cookie

Zamiar

Używamy następujących funkcjonalnych plików cookie:

Opis pliku cookie

Zamiar

Używamy następujących plików cookie do targetowania:


Opis pliku cookie

Zamiar

Opis pliku cookie

Zamiar

Privacy Policy: Text
bottom of page